Właściciele:

Jest  9 Crunor's Hearts w Tibii:

  • Lupus Aurelius (Talera) - twórca przedmiotu
  • Licad (Quintera) - pomysłodawca przedmiotu
  • Makadamia (Bona) - członek TibiaBosses
  • Bosst (Bona) - członek TibiaBosses
  • Xizyy (Gentebra) - członek TibiaBosses
  • Mogh (Bona) - członek TibiaBosses
  • Mad Def (Harmonia) - członek TibiaBosses
  • Maracu (Lobera) - zwycięzca screenshot contest w 2018
  • Dark Black Magician (Celebra) - zwycięzca video contest w 2018Autor: LicadTibiaBosses.com © 2019. All rights reserved.
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH. The official website for Tibia is Tibia.com